News

Prime Minister Abiy Ahmed (PhD) attended the 2015 Ethiopian calendar fiscal year taxpayer recognition and award program to honour taxpayers who faithfully performed their national duty, the Office of the Prime Minister confirmed.

 

1. Gamagamma Rawwii Hojii Bara Bajaata 2015

2. karoora bara 2016 fi 

3. Tooraa xiyyeefannoo fuula irratti maariin hojeetoota fi Manajimantii walda aksiyonaa biiftuu aduunyaa waaliin guyyaa lamaaf tasifamee jira.